News & Update

การประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

การประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินแก่ประชาชน

อ่านรายละเอียด
NEW

Article & Knowledge

ARC Guard System

ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สำคัญในการดำเนินชีวิต และการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังหรือรู้วิธีการป้องกันท่ีถูกต้อง เพราะอันตรายจากไฟฟ้าสามารถส่งผลต่อร่างกาย ตั้งแต่ บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บสาหัส ทุพพลภาพ และเสียชีวิต อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ไฟฟ้าช็อต, อาร์ค และระเบิด

อ่านรายละเอียด

Larch & Laurel Co., Ltd.

12 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 44,Ramkhamhaeng Road, Sapansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881