บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 เดิมตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดา-ลาดพร้าว โดยกลุ่มวิศวกรไฟฟ้า ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เริ่มต้นดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจ โดยได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ระดับ แรงสูง แรงดันปานกลาง จนถึงแรงดันต่ำ บริษัทฯ ได้จัดจำหน่าย และใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานติดตั้งให้กับลูกค้ามากมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยยึดมั่นด้านคุณภาพ และบริการแก่ลูกค้าของเราเสมอมา
 

ปัจจุบัน บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 26 ปี มีความแข็งแกร่งด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานที่โดดเด่นมากมายบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมทักษะ และการทดสอบความรู้ต่างๆ ในต่างประเทศ ให้กับพนักงานเป็นประจำ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ตลอดจนบริษัทฯ ยังได้จัดการอบรมสัมมนา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ลูกค้า เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน และ Update เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่

 

บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด ได้รับ ISO 9001: 2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO เป็นตัวย่อขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization For Standardization) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยตัวแทนในแต่ละประเทศ รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐานสากลต่างๆ

 

มาตรฐาน ISO 9001 ระบุข้อกำหนดที่จำเป็นในระบบบริหารคุณภาพ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบในผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการมุ่งส่งเสริมให้มีการนำเอาแนวทางการจัดการโดยมองแบบกระบวนการ                                                                 

Larch & Laurel Co., Ltd.

1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 57, Ramkhamhaeng Road, Saphansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881