การไฟฟ้า เปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อยกระดับการให้บริการ และก้าวไปอีกขั้นกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมให้บ้านและอาคารที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง โดยขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย MEA ถูกต้องตามระเบียบการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสมัครเข้าร่วมได้ 2 โครงการ ดังนี้
 

1) โครงการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ MEA สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ที่ติดตั้ง Solar Cell เพื่อใช้งานเอง จะต้องดำเนินการตาม ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทสมัครยื่นแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร ติดต่อสอบถามขอรับบริการได้ทุกเขตบริการ MEA
 

2) การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของ MEA ที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยติดตั้งเพื่อใช้เองเป็นหลักและขาย ส่วนที่เหลือให้กับ MEA ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.20 บาท/หน่วย โดยมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 10 ปี

Larch & Laurel Co., Ltd.

1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 57, Ramkhamhaeng Road, Saphansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881