บริษัทลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด ร่วมกับ บริษัท O&Associates Co., Ltd. จัดการประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งการประชาสัมพันธ์จัดขึ้นที่หน้าห้างเซ็นทรัล พระราม 3 และการประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงแก่ประชาชนตามสถานที่ดังนี้
  • ถนนสาธุประดิษฐ์ (ช่วงจากถนนเลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร)
  • ซอยสว่างอารมณ์ (จากถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถึงถนน สาธุประดิษฐ์
ซึ่งการประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน แก่ประชาชน ยังมีอีก 5 สถานที่ดังนี้
  • ซอยอนุมานราชธน (ตั้งแต่ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถึงถนน เดโช)
  • ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ (ตั้งแต่ถนน สุรวงศ์ ถึงถนน พระราม3)
  • ถนนเลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร (ตั้งแต่ถนน นางลิ้นจี่ ถึงถนน สาธุประดิษฐ์)
  • ถนน นางลิ้นจี่ (บริเวณแยกถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถึง แยกนางลิ้นจี่)
  • ถนนสาทร (บริเวณถนนแยก นราธิวาสราชนครินทร์ ถึง แยกถนน สาทร)

Larch & Laurel Co., Ltd.

1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 57, Ramkhamhaeng Road, Saphansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881