บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด คู่สัญญาหลัก งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115/22kV
พร้อม Switchgear 115kV GIS และ Power Transformer 2x50 MVA รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า
แรงดันปานกลาง และระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า ปัจจุบันมีความคืบหน้าโครงการกว่า 80%
อยู่ในขั้นตอนทดสอบระบบ และอุปกรณ์

Larch & Laurel Co., Ltd.

1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 57, Ramkhamhaeng Road, Saphansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881