บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด คู่สัญญาหลัก งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115/22kV
พร้อม Switchgear 115kV GIS และ Power Transformer 2x50 MVA รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า
แรงดันปานกลาง และระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า ปัจจุบันมีความคืบหน้าโครงการกว่า 40%
โดยงานโยธามีความคืบหน้ามากในส่วนอาคารควบคุม และมีความพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าหลักตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563

Larch & Laurel Co., Ltd.

1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 57, Ramkhamhaeng Road, Sapansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881