คุณณรงค์ ชัยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน มอบเงินสดจำนวน 10,464.99 บาท และอุปกรณ์
รวมถึงเครื่องมือการแพทย์ แก่โรงพยาบาลแม่ออน จ.เชียงใหม่ ดังนี้ 
1. เครื่องวัดความดัน BP แบบสอดแขน          จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องให้สารละลายน้ำเกลือ/เลือด            จำนวน 2 เครื่อง
3. ชุดป้องกันที่มีระบบฟอกอากาศ (PAPR)      จำนวน 1 ชุด

    ส่งมอบเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565  
 

Larch & Laurel Co., Ltd.

1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 57, Ramkhamhaeng Road, Saphansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881