โครงการ:
งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/22kV สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถานที่:
จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลา:
2018-2019
รายละเอียด:
  • ก่อสร้างอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้า 115 kV, Duct Bank และ Manhole
  • จัดหาพร้อมติดตั้ง 115 kV GIS Switchgear
  • จัดหาและติดตั้ง 115 kV Control and protection panel
  • จัดหาและติดตั้ง Station Service Transformer 
  • จัดหาและติดตั้ง Medium Voltage Switchgear 22 kV
  • จัดหาพร้อมติดตั้งระบบ CSCS System

Larch & Laurel Co., Ltd.

1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 57, Ramkhamhaeng Road, Saphansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881