โครงการ:
งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/22kV สถานีไฟฟ้าเวียงสา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถานที่:
จังหวัดน่าน
ระยะเวลา:
2017-2018
รายละเอียด:
  • ก่อสร้างอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้า 115 kV, Duct Bank และ Manhole
  • จัดหาพร้อมติดตั้ง 115 kV AIS Switchgear
  • จัดหาและติดตั้ง 115 kV Control and protection panel
  • จัดหาและติดตั้ง Power Transformer 115-22 kV 25 MVA
  • จัดหาและติดตั้ง Medium Voltage Switchgear 22 kV
  • จัดหาพร้อมติดตั้งระบบ SCADA System

Larch & Laurel Co., Ltd.

1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 57, Ramkhamhaeng Road, Saphansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881