โครงการ:
งานจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV แบบ Outdoor Air Insulated Substation สำหรับโครงการการก่อสร้างโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจคาเฟ่อเมซอน
สถานที่:
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลา:
13 กุมภาพันธ์ 2562 – 7 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด:
ออกแบบ ก่อสร้างระบบสายส่ง 115-22kV และสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22kV ภายในพื้นที่ 15 x 30 เมตร เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจคาเฟ่อเมซอน
ภายในสถานีไฟฟ้าประกอบด้วย พื้นที่ Switchyard และอาคารควบคุม ขนาด 5x10 เมตร พร้อมด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าดังนี้
   - 115kV Surge Arrester
   - 115kV Disconnecting Switch with Earth
   - 115kV Voltage Transformer
   - 115kV Current Transformer
   - 115kV Circuit Breaker
   - Power Transformer 16/20 MVA
   - 22kV AIS Switchgear
   - Control and Protection Panel
   - Auxilary Supply

Larch & Laurel Co., Ltd.

1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 57, Ramkhamhaeng Road, Saphansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881