โครงการ:
งานซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Substation
สถานที่:
บริษัทเครื่องจักรกลสยาม จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลา:
2558
รายละเอียด:
  • งานออกแบบอาคารสถานีไฟฟ้า 115 kV แบบใช้อากาศเป็นฉนวนพร้อมอาคารควบคุม
  • งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 115 kVแบบใช้อากาศเป็นฉนวน (Circuit Breaker, Disconnector, Surge Arrester, Voltage Transformer, Current Transformer)
  • งานจัดหาและติดตั้ง 115/22 kV Power Transformer 20/25 MVA
  • งานจัดหาและติดตั้ง 115 kV Protection Relay Panel
  • งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Battery and Charger, AC Board and DC Board
  • งานจัดหาและติดตั้ง Steel Structure for 115 kV equipment
  • งานจัดหาและติดตั้ง 22kV switchgear
  • งานติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Larch & Laurel Co., Ltd.

12 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 44,Ramkhamhaeng Road, Sapansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881