โครงการ:
งานซื้อพร้อมติดตั้งจุดต่อกราวด์สำหรับอากาศยาน ที่หลุมจอดอากาศยาน Multi Aircraft Ramp System Stand (MARS)
สถานที่:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา:
2559
รายละเอียด:
จัดหา-ติดตั้งจุดต่อกราวด์สำหรับอากาศยาน (Aircraft Ground Receptacle) ที่หลุมจอดอากาศยาน
Multi Aircraft Ramp System Stand (MARS)

Larch & Laurel Co., Ltd.

12 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 44,Ramkhamhaeng Road, Sapansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881