โครงการ:
งานปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 1 และ 2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สถานที่:
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา:
2559
รายละเอียด:
  • ก่อสร้างอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้า 115 kV, Duct Bank และ Manhole
  • จัดหาพร้อมติดตั้ง 115 kV GIS Switchgear
  • จัดหาและติดตั้ง 115 kV Control and protection panel
  • จัดหาและติดตั้ง Power Transformer 115-69 kV/12 kV 20/25 MVA
  • จัดหาและติดตั้ง Medium Voltage Switchgear 12/24 kV
  • จัดหาพร้อมติดตั้งระบบ SCADA System

Larch & Laurel Co., Ltd.

1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 57, Ramkhamhaeng Road, Saphansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881