โครงการ:
งานจ้างปรับปรุงระบบควบคุมและสั่งการระบบไฟฟ้าแรงสูง 24 kV (SCADA)
สถานที่:
อาคารสถานีไฟฟ้าหลัก (MTS) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา:
2554 - 2555
รายละเอียด:
  • ปรับปรุงและติดตั้งระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) พร้อมระบบ Distribution Management System (DMS) สำหรับอาคารสถานีไฟฟ้าหลัก (MTS) และสถานีไฟฟ้าย่อย 24 kV ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 82 สถานี 
  • ปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องควบคุมระบบ SCADA  พร้อมติดตั้ง Monitor แบบ Video Wall ขนาดไม่น้อยกว่า 4 เมตร เพื่อให้ระบบ SCADA สามารถแสดง Networks การจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุก Loop 

Larch & Laurel Co., Ltd.

1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 57, Ramkhamhaeng Road, Saphansoong, Saphansoong, Bangkok 10240

Tel.

+66 2372 2876

Fax.

+66 2372 2881